Vòng nhẫn cưới

Tựa vào vai anh

Nơi bắt đầu tình yêu