Vòng nhẫn cưới

Tựa vào vai anh

Nơi bắt đầu tình yêu

Làm đồng

Vươn cao

Đón nắng

Sắc thu

Đung đưa